Realizace staveb

Předmětem činnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zateplování budov, dodávky a instalace technických a technologických zařízení, technologií obnovitelných zdrojů se specializací realizace opatření v oblasti energetiky a úspor energií.

 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • Zateplování, tepelná ochrana budov, výměny výplní otvorů
 • Stavby občanské vybavenosti
  • administrativní budovy, úřady
  • nákupní centra
  • školy, sportoviště
  • bytová výstavba
 • Pozemní stavby pro technologická zařízení

Dodávky a instalace technických a technologických zařízení

 • kotelny, výtopny
 • výměníkové stanice
 • technologické chlazení
 • technologické rozvody
 • horkovody z předizolovaného potrubí
 • vzduchotechnika
 • zdravotechnika
 • měření a regulaci
 • zařízení pro měření
 • systém centrálního řízení

 

+ Technologie obnovitelných zdrojů

 • kogenerační jednotky
 • tepelná čerpadla
 • plynová tepelná čerpadla
 • fotovoltaické elektrárny včetně akumulátorů
 • solární kolektory – fototermické systémy

Projektová a inženýrská činnost

Předmětem činnosti je předprojektová příprava, zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti

 • Předprojektová příprava
 • Zajištění vstupních údajů pro realizaci projektu
 • Projednání a zajištění legislativních procesů a správních rozhodnutí
 • Zpracování a vyřízení žádosti k připojení distribuční síti
 • Zajištění nezbytných odborných posudků a studií (rozptylová studie, hluková studie apod.)
 • Projektová příprava
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Koordinace projektu projektantem
 • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • Zpracování a vyřízení žádosti o ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • Realizace projektu
  • Výkon autorského dozoru
  • Výkon technického dozoru
  • Zajištění revizí a zkoušek technologií
  • Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu
  • Zajištění změn potřebných povolení
  • Zajištění předání stavby
 

Napište nám Vaše dotazy

Pokud jste nenašli tu správnou odpověď na Vaše otázky nebo potřebujete podrobnější popis určité oblasti, jednoduše nám napište zde: