Financování a dotace

Nabízíme pro vaše investiční záměry analýzu financování z Evropských strukturálních a investičních fondů. Vyznáme se rovněž velice dobře v národních dotačních titulech. Doporučíme vám nejefektivnější a nejrychlejší cestu, jak zajistit spolufinancování vašich záměrů a dovedeme vás k cíli. Doporučíme nejvhodnější dotační titul.

 

Dotační managment

Zpracováváme projektové žádosti o dotaci z evropských fondů a dalších dotačních programů. Zastupujeme klienta při jednáních s poskytovateli dotací. Staráme se o bezchybnou administraci přidělené dotace tak, aby příjemce dotace dodržel všechny podmínky a povinnosti programu a získal úspěšně plnou výši dotačních prostředků.

  • Zpracujeme projektovou žádost, studii proveditelnosti, finanční analýzu a další nezbytné dokumenty.
  • Provedeme vás složitými zákoutími dotačního řízení od podání projektové žádosti, přes akceptační řízení a žádosti o platby, až po závěrečnou
  • Odborně a spolehlivě pomůžeme se zadavatelskými činnostmi, požadovanými zákonem o zadávání veřejných zakázek a metodickými pokyny řídících orgánů.

Ekonomické poradenství

Radíme firmám a institucím, jak co nejlépe a nejúčinněji realizovat investiční záměry. Zpracujeme podnikatelský plán, studii proveditelnosti, finanční analýzu a CBA. Vyhotovíme investiční audit, který identifikuje možnosti financování projektových záměrů z evropských fondů, národních programů či jiných finančních nástrojů.

Projektový managment

Maximalizujeme úspěšnost a efektivitu projektů našich klientů prostřednictvím komplexního systémového přístupu a integrovaného řízení všech částí projektu. Jedná se zejména o řízení koordinace a integrace projektu, řízení rozsahu a času, řízení kvality, finančních toků, lidských zdrojů a komunikace, řízení dodávek a projektových rizik.

 

Napište nám Vaše dotazy

Pokud jste nenašli tu správnou odpověď na Vaše otázky nebo potřebujete podrobnější popis určité oblasti, jednoduše nám napište zde: