Specializované energetické služby a expertní činnost v energetice

Nabízíme komplexní řešení pro zlepšení provozních a ekonomických vlastností energetického hospodářství s cílem dosažení dlouhodobých úspor energií.

 

Energetický managment

Předmětem činnosti je správa energetického hospodářství s cílem optimalizace spotřeby energií s realizací souborů činností a opatření zaměřených na snížení spotřeby energií a zavedením systému centrálního řízení energetického hospodářství.

 • Nastavení souboru opatření pro dlouhodobé snížení nákladů na spotřebu energií energetického hospodářství
 • Nastavení a implementace schválených opatření
 • Metodické vedení obsluhy energetického systému a provedení proškolení obsluhy energetického systému pro provádění opatření
 • Řízení a koordinace všech nezbytných činnosti pro zajištění optimalizace

Specializované energetické služby

Předmětem činnosti je sběr dat pro vyhodnocování, analýzu, diagnostiku, archivaci, opatření, řízení a kontrolu energetického hospodářství.

 • Měření spotřeb energii v čase – průběhová diagram spotřeb energií jednotlivých objektů, strojů a zařízení
 • Měření účinnosti zdrojů energií a účinnosti strojů, zařízení a souvisejících technologií
 • Měření výkonů, dimenzí zdrojů energií, výměníků, rozvodů
 • Sledování spotřeb v časových zónách (den, noc, víkend, tarify, směny)
 • Ověření správnosti měření stávajícího měření, doplnění měření
 • Termovizní měření
  • detekce poruchy vnějšího pláště budovy
  • kontrola tepelně izolačních vlastností rozvodů tepla
  • úniky teplonosného media v podlahovém vytápění
  • prostupy vlhkosti zdivem, podlahami, stropem
  • nalezení tepelných mostů pro eliminaci tepelných ztrát
  • kontrola elektrorozvaděče (přehřívání spojů, jističů, vedení, rozvodů…)
  • kontrola rozvodů tepla (sledování topné soustavy, kvality izolací rozvodů, kontrola poruch v podlahových rozvodech apod.)
  • kontrola elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů,…)
  • kontrola výrobních technologií
  • vysledování závislostí spotřeb závislé XY grafy (spotřeba na teplotě)
 • Technicko ekonomické analýza
 • Energetický štítek budovy dle zákona 406/2000 sb. v platném znění
 • Energetické audity dle zákona 406/2000 Sb. a vyhláškou MPO 480/2012 Sb.

Projektová a inženýrská činnost

Předmětem činnosti je předprojektová příprava, zpracování projektové dokumentace se zaměřením na obor energetického hospodářství a technologické zařízení staveb včetně inženýrské činnost.

 • Předprojektová příprava
 • Zajištění vstupních údajů pro realizaci projektu
 • Projednání a zajištění legislativních procesů a správních rozhodnutí
 • Zpracování a vyřízení žádosti k připojení distribuční síti
 • Zajištění nezbytných odborných posudků a studií (rozptylová studie, hluková studie apod.)
 • Projektová příprava
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Koordinace projektu projektantem
 • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • Zpracování a vyřízení žádosti o ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • Realizace projektu
  • Výkon autorského dozoru
  • Výkon technického dozoru
  • Zajištění revizí a zkoušek technologií
  • Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu
  • Zajištění změn potřebných povolení
  • Zajištění předání stavby
 

Napište nám Vaše dotazy

Pokud jste nenašli tu správnou odpověď na Vaše otázky nebo potřebujete podrobnější popis určité oblasti, jednoduše nám napište zde: